Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố kết quả thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 trên cổng thông tin tuyển sinh.

Nhà trường thông báo lịch nhận đơn phúc khảo bài thi các môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ từ ngày 07/07/2020 đến 17h00 ngày 22/07/2020 tại phòng Sau đại học (mẫu đơn gửi kèm theo).

Lệ phí phúc khảo: 50.000đ/môn thi.

don_xin_cham_phuc_khao-dot-1-nam-2020.doc