Căn cứ Công văn số 621/ĐHQGHN-ĐT ngày 10/3/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc đồng ý điều chỉnh lịch thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2021, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN), Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điều chỉnh ngày tổ chức thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2021 sang các ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2021 (thay cho các ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2021), cụ thể như sau: 

1. Lịch thi (điều chỉnh): 

Sáng 24/5/2021

- 07h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.

               Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến quy chế thi. 

- 08h00: Thi môn Ngữ văn cho tất cả thí sinh.

Chiều 24/5/2021

- 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.

- 14h00: Thi môn Toán (vòng 1) cho tất cả thí sinh. 

Sáng 25/5/2021

- 07h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.

- 08h00: Thi môn Toán (vòng 2) cho thí sinh dự thi vào chuyên Toán 
học và chuyên Tin học. 

- 08h00: Thi môn Sinh học cho thí sinh dự thi vào chuyên Sinh học.

Chiều 25/5/2021

- 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi.

- 14h00: Thi môn Vật lý cho thí sinh dự thi vào chuyên Vật lý. 

- 14h00: Thi môn Hoá học cho thí sinh dự thi vào chuyên Hoá học.

2. Các mốc thời gian khác giữ nguyên theo Thông báo số 102/TB-ĐHKHTN ngày 08/3/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN về việc tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên KHTN năm 2021. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo (Phòng 409, 410 và 411/nhà T1), Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (024) 3858 5279; (024) 3858 3795; (024) 3557 9076; hotline: 0967867334. 
Website tuyển sinh của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ http://tuyensinh.hus.vnu.edu.vn, website của Trường ĐHKHTN theo địa chỉ http://hus.vnu.edu.vn và website của Trường THPT Chuyên KHTN theo địa chỉ http://hsgs.edu.vn 

Công văn 547/TB-ĐHKHTN

Thông báo tuyển sinh THPT Chuyên KHTN 2021 (cập nhật ngày thi)

Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

Phiếu đăng ký thi