THÔNG TIN VỀ KÌ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1 NĂM 2020

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

I) Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ

- Địa điểm thi: Các phòng thi từ 502 đến 505 nhà T3, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Thời gian thi:

Sáng ngày Thứ Bẩy, 20/6/2020

6h45: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến thủ tục, quy chế thi

7h50: Phát đề thi môn Cơ bản/Đánh giá năng lực

8h00: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Cơ bản/Đánh giá năng lực

Chiều ngày Thứ Bẩy, 20/6/2020

13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi

13h50: Phát đề thi môn Cơ sở

14h00: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Cơ sở

Sáng ngày Chủ nhật, 21/6/2020

7h00: Gọi thí sinh vào phòng thi, phổ biến thủ tục, quy chế thi

7h20: Phát đề thi môn Ngoại ngữ

7h30: Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Ngoại ngữ

II) Tuyển sinh đào tạo tiến sĩ

Lịch đánh giá Hồ sơ dự tuyển của các thí sinh từ ngày 22/6/2020 đến ngày 30/6/2020.

Thí sinh liên hệ với trợ lý đào tạo sau đại học các khoa để biết lịch cụ thể.

III) Danh sách thí sinh (đính kèm)