LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ NĂM 2020

Thời gian: Ngày 30/12/2020 (thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường Ngụy Như Kon Tum

19 Lê Thánh Tông, Hà Nội

danh-sach-ncs-duoc-trao-bang-ts-ngay-30.12.2020.xls

nghi-le-nhan-bang.doc

chuong-trinh-le-trao-bang-ts-2020.doc