Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thành việc chuẩn y cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện kế hoạch số 237-KH/ĐU ngày 14/8/2019 của Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, từ ngày 23/3 đến ngày 12/5/2020, 12 chi bộ thuộc Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm: Chi bộ các khoa Hóa học, Vật lý, Khí tượng Thủy văn & Hải dương học, Địa lý, Môi trường, Toán - Cơ - Tin học, Sinh học, Địa chất, Chi bộ khối Phòng ban I, II, III và Chi bộ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thành việc chuẩn y cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội chi bộ Khoa Hóa học

Đến nay, Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ban hành xong các quyết định chuẩn y các chức danh trong Chi ủy, Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Về phía các chi bộ, công tác viết tham luận đang được thực hiện khẩn trương để kịp báo cáo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (dự định tổ chức trong hai ngày 27 và 28/6/2020).

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thành việc chuẩn y cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng viên tham gia bỏ phiếu ở Đại hội chi bộ khối Phòng ban II

Trước khi 12 chi bộ thuộc Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức đại hội, Tổ công tác của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Nhà trường đã lần lượt làm việc với các Chi bộ nhằm rà soát công tác chuẩn bị Đại hội và Đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2022. Tiếp đó, các chi bộ đã lần lượt tổ chức đại hội nhằm thực hiện các nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022;  Thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường; Bầu Ban chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ Trường.

Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên hoàn thành việc chuẩn y cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
PGS.TS Nguyễn Minh Huấn, Bí Thư chi bộ khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học nhiệm kỳ 2017-2020 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ mới nhiệm kỳ 2020-2022.

Hiện nay, Đảng bộ trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 12 chi bộ với 342 Đảng viên, trong đó có 315 Đảng viên chính thức, 27 Đảng viên dự bị. Đảng viên trẻ tuổi nhất là 19 tuổi.

Danh sách Bí thư các chi bộ đã được Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên chuẩn y:

1. Đồng chí Trần Mạnh Cường, Bí thư chi bộ khoa Toán - Cơ - Tin học.

2. Đồng chí Ngạc An Bang, Bí thư chi bộ khoa Vật lý.

3. Đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư chi bộ khoa Hóa học.

4. Đồng chí Nguyễn Quang Huy, Bí thư chi bộ khoa Sinh học.

5. Đồng chí Trần Văn Tuấn, Bí thư chi bộ khoa Địa lý.

6. Đồng chí Đinh Xuân Thành, Bí thư chi bộ khoa Địa chất.

7. Đồng chí Công Thanh, Bí thư chi bộ khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học.

8. Đồng chí Nguyễn Mạnh Khải, Bí thư chi bộ khoa Môi trường.

9. Đồng chí Lê Công Lợi, Bí thư chi bộ Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư chi bộ khối Phòng ban I.

11. Đồng chí Võ Thế Đại, Bí thư chi bộ khối Phòng ban II.

12. Đồng chí Trần Quốc Bình, Bí thư chi bộ khối Phòng ban III.

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên