Thông báo KHẨN về việc hoãn thi và triển khai học trực tuyến

Căn cứ Thông báo số 180/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm phòng chống dịch Covid-19; Căn cứ kết luận cuộc họp của Ban giám hiệu ngày 30 tháng 01 năm 2021 về công tác phòng chống dịch Covid-19, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN thông báo:

Thông báo KHẨN về việc hoãn thi và triển khai học trực tuyến

1. Hoãn thi các buổi từ ngày 01/02/2021 đến 07/02/2021. Lịch thi điều chỉnh, Phòng Đào tạo sẽ thông báo sau.

2. Đối với các học phần chưa kết thúc: tiếp tục học theo hình thức trực tuyến từ ngày 01/02/2021 đến hết ngày 07/02/2021, thời gian học thực hiện theo thời khóa biểu đã ban hành.

3. Các đơn vị căn cứ tình hình diễn biến của dịch Covid-19, chuẩn bị sẵn phương án chuyển sang giảng dạy - học tập trực tuyến (online) khi cần thiết.

4. Cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên sau đại học,… tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình, duy trì, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp và Đại học Quốc gia Hà Nội và cập nhật thường xuyên các thông báo của Nhà trường.

Trân trọng.

 

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên