Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

[Infographic] Tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

(Theo VNU).