Ngày 19 và 20 tháng 9 năm 2020 Công đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn.

Dự Hội nghị có GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các thày, cô Thường vụ Ban chấp hành Hội cựu giáo chức, đại diện Đoàn thanh niên - Hội sinh viên, Ban thanh tra nhân dân Nhà trường và các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn trường, Ban Chấp hành các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị

Năm học 2019 - 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo phong trào hoạt động Công đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và hoạt động nữ công được chú trọng. Trong năm, các cấp công đoàn trong Nhà trường đã tổ chức được các đợt tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới đông đảo cán bộ đoàn viên công đoàn. Các phong trào văn nghệ, thể thao được tổ chức nhằm tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và giữa các đơn vị trong cụm công đoàn 5 trường đại học tại Hà Nội, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say công tác trong toàn thể công đoàn viên Nhà trường. Bên cạnh đó, Công đoàn trường cũng đặc biệt chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện, với tinh thần tương thân tương ái. Trong năm học vừa qua, Công đoàn trường đã phát động phong trào ủng hộ chung tay phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền quyên góp được là 139,85 triệu đồng tham gia ủng hộ cùng Công đoàn ĐHQGHN và trao tặng trực tiếp tới các cán bộ, sinh viên, học sinh Nhà trường gặp khó khăn do đại dịch.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Đoàn chủ tịch và thư ký Hội nghị

Trong bài tổng kết các hoạt động năm học 2019 - 2020 và phương hướng hoạt động cho năm học 2020 - 2021, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên - Chủ tịch Công đoàn Nhà trường nhấn mạnh: Có thể nói năm học 2019-2020 là một năm học đặc biệt, nhiều khó khăn và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên nhìn chung các hoạt động của Công đoàn Trường cũng bị ảnh hưởng so với kế hoạch đã đề ra. Mặc dù vậy, với những nỗ lực và đóng góp to lớn của các cán bộ và công đoàn viên trong toàn trường, có thể đánh giá Công đoàn trường đã triển khai thực hiện có hiệu quả những mặt công tác chính trong kế hoạch năm học. Hoạt động công đoàn không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp; chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn ngày càng được nâng cao về tính chuyên nghiệp và hiệu quả; các cấp công đoàn đã làm tốt trách nhiệm chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển.

Đồng thời phát động toàn thể các công đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học trong giai đoạn mới vừa chống dịch hiệu quả, vừa đóng góp vào phát triển chung nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Liên - Chủ tịch Công đoàn Trường trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 – 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công đoàn nhà trường năm học 2019 - 2020. Đồng thời, đề nghị năm học 2020 - 2021 các cấp Công đoàn trong Nhà trường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tham gia tích cực vào quá trình xây dựng các chính sách pháp luật liên quan đến NLĐ và tổ chức công đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ công đoàn viên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với từng loại hình công đoàn bộ phận và điều kiện thực tiễn của đơn vị; đổi mới phương thức vận động, tập hợp NLĐ, phát triển đoàn viên, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; quan tâm thực hiện tốt công tác tài chính công đoàn, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, thiết thực; triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm truyền thống Đại học Tổng hợp Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN); tích cực tham gia xây dựng và đổi mới công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ trường lần thứ XXVII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

GS.TS. Lê Thanh Sơn - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Với những nỗ lực, cố gắng của toàn thể hệ thống công đoàn Nhà trường trong năm học vừa qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận bằng khen, giấy khen của Công đoàn cấp trên. Đặc biệt, Công đoàn Trường ĐHKHTN đã vinh dự được nhận được Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc trong năm học 2019-2020.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

(Chùm ảnh): Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Hội nghị

Ngoài công tác tổng kết năm học 2019-2020 và thảo luận về phương hướng hoạt động công đoàn năm học 2020-2021, Hội nghị còn tiến hành tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho các cán bộ công đoàn tham dự hội nghị. Đây là nội dung bổ ích, thiết thực, thông qua các câu hỏi tình huống để giúp các cán bộ công đoàn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ và khả năng xử lý tình huống trong hoạt động công đoàn tại đơn vị.

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Tri ân đồng chí Nguyễn Hữu Nhân - Nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường và đồng chí Nguyễn Thành Nam - Nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

PGS. TS. Trần Huy Hổ - Chủ tịch Hội cựu giáo chức Trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 và tập huấn công tác công đoàn

Các cán bộ tham gia tập huấn công tác nghiệp vụ công đoàn