Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) vừa thông báo danh sách các cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục (cập nhật đến ngày 31/01/2021) trong nước và nước ngoài. Theo đó, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) là 1 trong 7 cơ sở giáo dục đại học được được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Theo công bố của Bộ GD-ĐT, có 150 cơ sở giáo dục đại học, 9 trường cao đẳng sư phạm được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước. Bên cạnh đó, có 7 cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn nước ngoài.

Cụ thể, 7 cơ sở giáo dục đại học được được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn nước ngoài gồm:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngoài

Xem thêm danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn trong nước tại đây 

Theo Vietnamnet