Gặp mặt tri ân Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2014 - 2019
Gặp mặt tri ân Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2014 - 2019

Chiều ngày 10/9/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHKHTN, ĐHQGHN) đã tổ ...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2019-2020

Ngày 23/7/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động ...

  • Website 60 nam
  • Website cựu sinh viên