• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Bùi Thị Hoa

  Thứ Năm - 03/08/2017
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  THÔNG BÁO
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Bùi Thị Hoa về đề tài:

         "Nghiên cứu sự phân bố và chu chuyển của Asen trong các thành phần chính của hệ sinh thái hồ Tây, Hà Nội" 

         Chuyên ngành: Sinh thái học;

         Mã số: 62420120.

         Thời gian: 9h00 ngày 16 tháng 8 năm 2017

         Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 334 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC