Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
 • Về việc ngừng cấp điện

  Thứ Tư - 16/08/2017

  Theo thông báo của công ty điện lực Thanh Xuân - Hà Nội.  Công ty tạm ngừng cấp điện vào Trường Đại học Khoa học Tự nhiên :

  Thời gian : 23h ngày 18/08/2017 đến 0h ngày 19/08/2017.

                  07h ngày 19/08/2017 đến 09h ngày 19/08/2017.

  Kính báo!