laan

laan

 • Quyết định hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017

  Thứ Năm - 08/02/2018

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhận được các Quyết định số 4490/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/11/2017 và 566/QĐ-ĐHQGHN ngày 06/2/2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017 (Chi tiết tại các quyết định đính kèm).

  Theo các quyết định này, người học thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên có 74 công bố quốc tế (trong tổng số 79 công bố quốc tế ở ĐHQGHN) và 02 công trình được chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ (trong tổng số 02 công trình) nhận được hỗ trợ của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2017.

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trân trọng thông báo cho cán bộ và người học được biết.

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   4490_Ho tro CBQT_dot 1.PDF138.48 KB
   566_Ho tro CBQT_dot 2.PDF335.66 KB