• Thi hết học phần Tiếng Anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho HVCH

  Thứ Tư - 07/03/2018
  THÔNG BÁO
  VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI HẾT HỌC PHẦN TIẾNG ANH CƠ BẢN VÀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ

   

  Nhà trường thông báo kế hoạch thi hết học phần Tiếng anh cơ bản và chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho các học viên cao học khóa QH.2015 và QH.2016 đã học lớp Tiếng anh cơ bản do Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức như sau:

  - Ngày thi: 17/03/2018

  - Số báo danh, thời gian và địa điểm thi sẽ được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công bố trên trang http://vstep.vnu.edu.vn/ trước ngày thi 03 ngày.

  - Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi gồm 32 học viên (xem danh sách đính kèm)

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   Danh sach thi TACB 17-3-2018.xls36.5 KB