• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Văn Doanh

  Thứ Sáu - 04/05/2018
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  THÔNG BÁO
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA
   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Vũ Văn Doanh về đề tài:

         "Đánh giá thiệt hại kinh tế của nước biển dâng do biến đổi khí hậu đến sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Nam Định"

         Chuyên ngành: Môi trường đất và nước

         Mã số: 62440303                   

         Thời gian: 14h00 ngày 16 tháng 5 năm 2018

         Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn  Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

        

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC