• Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại đợt 3

  Thứ Năm - 05/07/2018

  Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị

  Nhằm xử lý các chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đảm bảo an toàn môi trường làm việc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức đợt thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải nguy hại lần thứ 3.

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thực hiện những công việc sau:

  - Rà soát hiện trạng các chất thải nguy hại của đơn vị, thực hiện phân loại và dồn chất thải một cách hợp lý để giảm tối đa thể tích và khối lượng của các dụng cụ chứa chất thải.

  - Lập danh mục các chất thải nguy hại cần xử lý của đơn vị theo mẫu đính kèm và gửi bản in kèm file số về Phòng Khoa học - Công nghệ (Phòng 306E, Nhà T1, e-mail: pkhcn@hus.edu.vn) trước 16h30 ngày 16/7/2018.

   

  Tệp đính kèm:
  1. Đính kèmDung lượng
   xulyhoachat.doc38.5 KB