• Bảo vệ LATS cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đàm Duy Ân

  Thứ Năm - 12/07/2018
  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
  THÔNG BÁO
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA

   

  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Quốc gia cho NCS Đàm Duy Ân về đề tài:

  "Nghiên cứu ứng dụng mô hình CMAQ đánh giá dự báo chất lượng môi trường không khí tại một số khu vực thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc"  

         Chuyên ngành: Khoa học môi trường;

         Mã số: 62440301.

         Thời gian: 9h00 ngày 20 tháng 7 năm 2018

         Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 4 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

         Kính mời các nhà khoa học quan tâm tới dự.

  BAN TỔ CHỨC