Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2017

Hội đồng Tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo:

1.  Kết quả tuyển sinh THPT Chuyên KHTN năm 2017 (tra cứu tại đây)

2. Điểm trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm 2017 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên như sau:

       + Chuyên Toán học:       19,5 điểm

       + Chuyên Tin học:          19,5 điểm

       + Chuyên Vật lý:             22,5 điểm

       + Chuyên Hóa học:         16,0 điểm

       + Chuyên Sinh học:        17,0 điểm

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của môn Toán vòng 1 cộng với điểm của môn chuyên (trong đó, môn Toán vòng 1 phải đạt từ 3,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 1, môn chuyên phải đạt từ 4,0 điểm trở lên và được nhân hệ số 2).

3. Nhập học: Hội đồng tuyển sinh gửi giấy thông báo nhập học qua đường bưu điện cho các thí sinh trúng tuyển từ ngày 16/6/2017. Các thí sinh trúng tuyển (cả diện tuyển thẳng và thi tuyển) sẽ nhập học vào ngày 26/6/2017 (thứ hai) tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, số 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội (chi tiết thông báo nhập học sẽ được đăng trên trang web của trường ĐHKHTN tại địa chỉ: www.hus.vnu.edu.vn hoặc tại trang web của trường Chuyên KHTN tại địa chỉ: www.hsgs.edu.vn ).