Đăng ký tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

- Cổng thông tin đăng kí http://tssdh.vnu.edu.vn/

- Thời gian đăng kí từ 8H00 NGÀY 10/07/2017 - ĐẾN 17H00 NGÀY 11/08/2017

- Hướng dẫn đăng ký xem file đính kèm.