Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đã xác nhận nhập học, trúng tuyển diện ĐGNL | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đã xác nhận nhập học, trúng tuyển diện ĐGNL

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo các  Danh sách thí sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng đã xác nhận nhập học, trúng tuyển diện ĐGNL  năm 2017 như sau: