Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Giới thiệu chung | Hanoi University of Science, VNU

Giới thiệu chung

Ban Quản lý các dự án xây dựng
 
1. Địa chỉ: Phòng 419, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
 
2. Điện thoại: 04 35406473