Lịch sử phát triển

  • Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao được thành lập từ Dự án Giáo dục Đại học World Bank, tháng 8/2005.
  • Trụ sở của Trung tâm đặt tại: Tầng 1, nhà T5 trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.