Liên hệ

Văn phòng Trung tâm:

Tầng 1, nhà T5 Trường Đại Học Khoa Học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại / Fax: 04 85572869

Email:

Website: chpc.hus.vnu.edu.vn