Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách cán bộ | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ
TS. Lê Công Lợi Hiệu trưởng
TS. Phạm Văn Quốc Phó hiệu trưởng
ThS. Hoàng Thu Hà Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Vũ Minh Hạnh Trưởng phòng
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương Trưởng bộ môn
ThS. Hồ Thị Thanh Huyền Trưởng bộ môn
TS. Vi Anh Tuấn Trưởng bộ môn
CN. Nguyễn Thị Yến Trưởng bộ môn
ThS. Lê Thế Duẩn Phó trưởng bộ môn
ThS. Nguyễn Thu Hằng Phó trưởng bộ môn

Các trang