Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Liên hệ | Hanoi University of Science, VNU

Liên hệ

  •  Văn phòng Trường THPT chuyên KHTN - ĐHKHTN - ĐHQGHN

Địa chỉ: Phòng 105 nhà C3, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84-4-38542628