Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách cán bộ | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Thị Vân Anh Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Trung tâm
NCS. Nguyễn Tú Anh Cán bộ Khoa Địa chất
GS. TSKH. Phạm Kỳ Anh Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Phạm Thị Việt Anh Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Trần Ngọc Anh Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
ThS. Trần Thế Anh Cán bộ Khoa Vật lý
CN. Trần Thị Ngọc Anh Cán bộ Khoa Vật lý
ThS. Trần Thị Thùy Anh Cán bộ Khoa Sinh học
TS. Trịnh Quốc Anh Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Vũ Thị Lan Anh Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN

Các trang