Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách cán bộ | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
CN. Đào Thị Ngọc Anh Cán bộ Trung tâm
PGS. TS. Đỗ Thị Kim Anh Cán bộ Khoa Vật lý
TS. Cao Thị Vi Ba Cán bộ Khoa Vật lý
ThS. Đặng Kinh Bắc Cán bộ Khoa Địa lý
TS. Đào Phương Bắc Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Dương Ngọc Bách Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Trung tâm
GS. TS. Hà Huy Bằng Cán bộ Khoa Vật lý
TS. Ngạc An Bang Trưởng khoa Khoa Vật lý
ThS. Vũ Công Bằng Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Nguyễn Anh Bảo Cán bộ Khoa Sinh học

Các trang