Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phùng Quốc Bảo Cán bộ Khoa Vật lý
Trịnh Đăng Bao Cán bộ Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Đặng Văn Bào Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
GS. TS. Nguyễn Quang Báu Trưởng bộ môn Khoa Vật lý
PGS. TS. Phạm Văn Bền Cán bộ Khoa Vật lý
ThS. Phạm Thị Bích Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình Cán bộ Khoa Vật lý
CN. Nguyễn Thanh Bình Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
TS. Nguyễn Thanh Bình Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Vật lý

Các trang