Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách cán bộ | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Đặng Đình Châu Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
CN. Ngô Văn Chí Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Phạm Thị Phương Chi Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
ThS. Đỗ Thị Quỳnh Chi Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
TS. Lê Huy Chuẩn Phó trưởng khoa Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Nguyễn Mậu Chung Cán bộ Khoa Vật lý
ThS. Phan Thị Minh Chung Cán bộ Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ Cán bộ Trung tâm
PGS. TS. Trần Hồng Côn Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Bạch Thành Công Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Vật lý

Các trang