Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Danh sách cán bộ | Hanoi University of Science, VNU

Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Phạm Văn Cự Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Địa lý
CN. Đoàn Văn Cử Cán bộ Khoa Địa chất
TS. Nguyễn Thị Thu Cúc Cán bộ Khoa Địa chất
PGS. TS. Trần Văn Cúc Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
Dương Văn Cường Cán bộ Khối Hiệu bộ
TS. Nguyễn Kim Cương Cán bộ Trung tâm
TS. Nguyễn Tiến Cường Cán bộ Khoa Vật lý
TS. Trần Mạnh Cường Phó trưởng khoa Khoa Toán - Cơ - Tin học
TS. Trần Thiện Cường Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang