Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
CN. Võ Thế Đại Trưởng phòng Khối Hiệu bộ
ThS. Nguyễn Thanh Đàm Cán bộ Trung tâm
ThS. Nguyễn Hải Đăng Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Đỗ Văn Đăng Cán bộ Khoa Hóa học
CN. Khúc Quang Đạt Cán bộ Khoa Hóa học
Nguyễn Duy Đạt Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
ThS. Nguyễn Quang Đạt Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
ThS. Nguyễn Viết Đạt Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang