Danh sách cán bộ

Ảnh Họ và tên Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trần Anh Đức Phó trưởng bộ môn Khoa Sinh học
TS. Trần Hải Đức Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Quang Đức Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
ThS. Đặng Văn Đức Cán bộ Khoa Sinh học
ThS. Đặng Đình Đức Trưởng phòng trung tâm Trung tâm
ThS. Đào Sỹ Đức Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Minh Đức Trưởng phòng Khối Hiệu bộ

Các trang