Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Ngô Sĩ Lương 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2012 Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Nội 2012 Hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2012 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2012 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Phạm Văn Bền 2014 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2014 Cán bộ Trung tâm
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2014 Cán bộ Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn 2014 Cán bộ Khoa Vật lý

Các trang