Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Vũ Văn Phái 2010 Cán bộ Khoa Địa lý
GS. TSKH. Nguyễn Huy Sinh 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thạch Văn 2010 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền 2010 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Ngô Sĩ Lương 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
GS. TS. Phan Tuấn Nghĩa 2012 Phó hiệu trưởng, Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Nội 2012 Hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2012 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2012 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2012 Cán bộ Khoa Địa lý

Các trang