Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phạm Văn Bền 2014 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2014 Cán bộ Trung tâm
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2014 Cán bộ Khoa Môi trường
GS. TSKH. Nguyễn Xuân Hãn 2014 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2014 Trưởng bộ môn Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2014 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học

Các trang