Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Trưởng khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng bộ môn Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng bộ môn Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc, Phó trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu 2014 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang