Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Trưởng ban, Cán bộ (ĐN) Khối Hiệu bộ, Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng bộ môn Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng bộ môn Khoa Sinh học
PGS. TS. Lê Trọng Vĩnh 2013 Giám đốc, Phó trưởng bộ môn Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Vũ Thanh Hằng 2014 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Hoàng Thị Mỹ Nhung 2014 Phó trưởng bộ môn Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Kiều Băng Tâm 2014 Phó trưởng bộ môn Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Lai Thành 2014 Trưởng bộ môn Khoa Sinh học
PGS. TS. Ngô Thị Tường Châu 2015 Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang