Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Vũ Văn Phái 2003 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Tạ Hòa Phương 2003 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TS. Đỗ Trung Tuấn 2003 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phùng Quốc Bảo 2004 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Văn Bào 2004 Trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Trịnh Hồng Thái 2004 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nhữ Thị Xuân 2004 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Lê Thị Thanh Bình 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Trưởng bộ môn Trường THPT chuyên KHTN

Các trang