Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Văn Nội 2006 Hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Đỗ Đức Thanh 2006 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nghiêm Xuân Thung 2006 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải 2007 Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Môi trường, Trung tâm
PGS. TS. Phạm Ngọc Lân 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2007 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương 2007 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN

Các trang