Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Trần Quốc Bình 2007 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Địa lý
PGS. TS. Phan Minh Giang 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hà 2007 Trưởng bộ môn Khoa Môi trường
PGS. TSKH. Nguyễn Xuân Hải 2007 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Trung tâm
PGS. TS. Phạm Ngọc Lân 2007 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TSKH. Trần Mạnh Liểu 2007 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TSKH. Vũ Hoàng Linh 2007 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Vũ Lương 2007 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2007 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo 2007 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang