Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Văn Vịnh 2010 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Hữu Điển 2010 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trung tâm
PGS. TS. Đỗ Minh Đức 2010 Trưởng phòng Khối Hiệu bộ
PGS. TS. Trần Ngọc Anh 2011 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Lê Minh Hà 2011 Trưởng khoa Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Thanh Sơn 2011 Trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang 2012 Phó hiệu trưởng Khối Hiệu bộ, Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà 2012 Phó trưởng khoa Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hiệu 2012 Phó trưởng bộ môn Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Minh Huấn 2012 Phó trưởng khoa Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

Các trang