Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Lê Thu Hà 2013 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn 2013 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Hùng Huy 2013 Phó trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Quang Huy 2013 Trưởng khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Đoàn Hương Mai 2013 Trưởng phòng thuộc Khoa Khoa Sinh học
PGS. TS. Vũ Văn Mạnh 2013 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Từ Bình Minh 2013 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Trần Văn Quy 2013 Trưởng ban, Cán bộ (ĐN) Khối Hiệu bộ, Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Minh Trường 2013 Trưởng bộ môn Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân 2013 Trưởng bộ môn Khoa Sinh học

Các trang