Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Đoàn Văn Bộ 2001 Trưởng phòng Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Tạ Đình Cảnh 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Hoàng Xuân Cơ 2001 Cán bộ Trung tâm
PGS. TS. Trần Hồng Côn 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Đình Dũng 2001 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Đình Hoè 2001 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Đỗ Quang Huy 2001 Giám đốc, Cán bộ (ĐN) Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch 2001 Cán bộ Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Đậu 2001 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lưu Đức Hải 2002 Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang