Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Hanoi University of Science, VNU
Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Phạm Văn Huấn 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Trần Thị Như Mai 2002 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Hóa học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Quýnh 2002 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Phạm Quốc Triệu 2002 Phó giám đốc trung tâm - phòng thí nghiệm Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Thạch Văn 2002 Cán bộ Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Nguyễn Hướng Điền 2002 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Bùi Duy Cam 2003 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khối Hiệu bộ, Khoa Hóa học
PGS. TS. Trịnh Ngọc Châu 2003 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Triệu Thị Nguyệt 2003 Trưởng bộ môn Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Văn Phái 2003 Cán bộ Khoa Địa lý

Các trang