Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Lưu Thị Lan Hương 2005 Trưởng bộ môn Trường THPT chuyên KHTN
PGS. TS. Ngô Sĩ Lương 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Vũ Đức Minh 2005 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Ri 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Như Thanh 2005 Cán bộ Khoa Hóa học
PGS. TS. Lê Văn Vũ 2005 Giám đốc Trung tâm - Phòng thí nghiệm Khoa Vật lý
PGS. TS. Đặng Đình Châu 2006 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Nguyễn Xuân Cự 2006 Cán bộ Khoa Môi trường
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khôi 2006 Trưởng bộ môn Khoa Địa chất
PGS. TS. Nguyễn Thị Loan 2006 Cán bộ Khoa Môi trường

Các trang