Ảnh Họ và tên Năm phong Chức danh/Chức vụ Đơn vị
PGS. TS. Nguyễn Văn Quảng 2007 Cán bộ Khoa Sinh học
PGS. TS. Nguyễn Thọ Sáo 2007 Cán bộ Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học
PGS. TS. Lê Thanh Sơn 2007 Trưởng khoa Khoa Hóa học
PGS. TS. Phan Viết Thư 2007 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Văn Trản 2007 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Phạm Quang Tuấn 2007 Trưởng khoa Khoa Địa lý
PGS. TS. Nguyễn Văn Vượng 2007 Trưởng khoa Khoa Địa chất
PGS. TS. Phạm Văn Bền 2010 Cán bộ Khoa Vật lý
PGS. TS. Trần Văn Cúc 2010 Cán bộ Khoa Toán - Cơ - Tin học
PGS. TS. Trần Thị Hồng 2010 Phó trưởng phòng Khối Hiệu bộ, Khoa Môi trường

Các trang