Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Học sinh, sinh viên tiêu biểu | Hanoi University of Science, VNU

Học sinh, sinh viên tiêu biểu

1. Các sinh viên đoạt giải Olympic quốc tế.

Năm 2010-2013

Năm 2007-2009

Năm 2004-2006

Năm 2000-2003

Năm 1974-1999

2. Các sinh viên đoạt giải Olympic học sinh - sinh viên toàn quốc.

- Năm 2014

- Năm 2013

- Năm 2012

- Năm 2011

- Năm 2010

- Năm 2009

Năm 2008

Năm 2007

Năm 2006

3. Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

- Năm 2009

- Năm 2008

- Năm 2005-2007

4. Các học sinh đoạt giải Olympic châu Á – Thái Bình Dương.

Năm 1995-2010