Giới thiệu chung về tuyển sinh

 Hàng năm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức tuyển sinh các loại hình đào tạo sau:

1. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

Trường tuyển sinh 04 Khối Chuyên gồm có: Chuyên Toán -Tin, Chuyên Vật lý, Chuyên Hóa, Chuyên Sinh. Mỗi khóa trường tuyển sinh khoảng 500 học sinh, đối tượng dự tuyển là học sinh trong cả nước. Trường có ưu tiên chỗ ăn, chỗ ở tại ký túc xá cho các học sinh ngoại tỉnh trúng tuyển học tại trường.

2. Tuyển sinh Hệ Đại học chính quy

Trường tuyển sinh 24 ngành học. Mỗi khóa trường tuyển sinh khoảng 1300 sinh viên. Đối tượng là học sinh trong cả nước. Về việc xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển (không giới hạn số lượng) theo quy chế của bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thuộc diện chính sách, và các sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trường cũng ưu tiên chỗ ở tại ký túc xá cho những sinh viên thuộc đối tượng này trúng tuyển nhập học tại trường.

Ngoài các chương trình đào tạo chuẩn, hiện nay Trường đang tổ chức các loại hình đào tạo nhiệm vụ chiến lược gồm có:

  • Chương trình đào tạo Cử nhân khoa học tài năng, chất lượng cao
  • Chương trình đào tạo tiên tiến;
  • Chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế;
  • Chương trình đào tạo tăng cường tiếng Pháp.
  • Chương trình đào tạo bằng kép (SV tốt nghiệp được nhập đồng thời 02 bằng tốt nghiệp).

Vì vậy, hàng năm trường sẽ tổ chức xét tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt này theo quy chế đào tạo và quy định của Trường.

3. Tuyển sinh hệ Đào tạo Sau Đại học gồm: Đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ

  • Tuyển sinh đào tạo bậc Thạc sĩ được tổ chức thi tuyển vào hai đợt (tháng 4 và tháng 9 hàng năm). Chỉ tiêu tuyển sinh 750 học viên/1 năm.
  • Tuyển sinh  đào tạo bậc Tiến sĩ được tổ chức xét tuyển vào hai đợt (tháng 4 và tháng 9 hàng năm). Chỉ tiêu tuyển sinh 100 học viên/1 năm.
  • Nhà trường tổ chức xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân vào hai đợt (tháng 3 và tháng 8 hàng năm) theo quy định hiện hành của Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học gồm: Hệ vừa làm vừa học tại trường và  Hệ vừa làm vừa học liên kết với các đơn vị ngoài trường

  • Tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học tại trường gồm có 04 ngành đào tạo: Công nghệ Sinh học, Khoa học Môi trường, Quản lý đất đai, Khí tượng thủy văn Hải dương học được tổ chức thi tuyển vào tháng 11 hàng năm. Chỉ tiêu tuyển sinh 400 sinh viên/1 năm.
  • Tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học và đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học liên kết với các đơn vị ngoài trường gồm 05 ngành đào tạo: Toán tin ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Địa Chính, Khoa học Môi trường. Trường tổ chức đào tạo vừa làm vừa học liên kết với các đơn vị đào tạo tại các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Hòa Bình, Tp Hồ Chí Minh…

STT

Tuyển sinh đại học

Giải thích

Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển thẳng học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế;

- Kết quả thi THPT quốc gia;

- Kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) còn hạn sử dụng do ĐHQGHN tổ chức;

- Chứng chỉ Cambridge International Examinations A-Level, UK (chứng chỉ A-Level);

- Kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ).

Chỉ tiêu: 1.460.

Thời gian ghi nhận

Thông tin mới nhất của Trường ĐHKHTN

Đơn vị

1

Tổng số thực tuyển khối các khối A

 

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tổng số thực tuyển các khối A: 933

Sinh viên

2

Điểm chuẩn trung bình các khối A

Tính bằng: Số sinh viên mỗi ngành * Điểm chuẩn từng ngành. Sau đó lấy tổng điểm của tất  các ngành chia tổng số sinh viên các ngành.

= (SV ngành 1 * điểm chuẩn ngành 1 + SV ngành 2* điểm chuẩn ngành 2 +. ..+ nghành N*điểm chuẩn ngành N)/ (SV ngành 1 + Sinh viên ngành 2 +. .. + Sinh viên ngành N)

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Điểm chuẩn trung bình các khối A: 19.54

Điểm

3

Tổng số thực tuyển khối các khối B

 

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tổng số thực tuyển các khối B: 543

Sinh viên

4

Điểm chuẩn trung bình các khối B

 Tương tự cách tính cho khối A

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Điểm chuẩn trung bình các khối B: 19.74

Điểm

5

Tổng số thực tuyển khối các khối C

 

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tổng số thực tuyển các khối C: 78

Sinh viên

6

Điểm chuẩn trung bình các khối C

  Tương tự cách tính cho khối A

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Điểm chuẩn trung bình các khối A: 18.63

Điểm

7

Tổng số thực tuyển khối các khối D

 

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Tổng số thực tuyển các khối D: 218

Sinh viên

8

Điểm chuẩn trung bình các khối D

  Tương tự cách tính cho khối A

Theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Điểm chuẩn trung bình các khối D: 17.55

Điểm