Tuyển sinh các chương trình tài năng, chất lượng cao

IChương trình đào tạo tài năng:

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Ngành Vật lý học                             Khoa Vật lý

3. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

4. Ngành Sinh học                               Khoa Sinh học

 

II. Chương trình đào tạo chất lượng cao:

1. Ngành Địa lý tự nhiên                       Khoa Địa lý

2. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường

3. Ngành Khí tượng học                        Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

4. Ngành Thủy văn                               Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

5. Ngành Hải dương học                        Khoa Khí tượng - Thủy văn - Hải dương học

 

III. Chương trình đào tạo đạt chuẩn Quốc tế: 

1. Ngành Vật lý học                  Khoa Vật lý

2. Ngành Sinh học                    Khoa Sinh học

3. Ngành Địa chất học               Khoa Địa chất

 

IV. Chương trình đào tạo tiên tiến: 

1. Ngành Toán học                              Khoa Toán - Cơ - Tin học

2. Ngành Hóa học                                Khoa Hóa học

3. Ngành Khoa học môi trường              Khoa Môi trường