Tuyển sinh hệ đại học vừa làm vừa học

 

Tuyển sinh hệ Đại học vừa làm vừa học gồm: Hệ vừa làm vừa học tại trường và  Hệ vừa làm vừa học liên kết với các đơn vị ngoài trường.

  • Tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học tại trường gồm có 04 ngành đào tạo: Sinh học, Khoa học Môi trường, Địa chính, Khí tượng thủy văn Hải dương học được tổ chức thi tuyển vào tháng 11 hàng năm. Chỉ tiêu tuyển sinh 400 sinh viên/1 năm.
  • Tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học và đào tạo liên thông cao đẳng lên đại học liên kết với các đơn vị ngoài trường gồm 05 ngành đào tạo: Toán tin ứng dụng, Vật lý, Hóa học, Địa Chính, Khoa học Môi trường.  Trường tổ chức đào tạo vừa làm vừa học liên kết với các đơn vị đào tạo tại các tỉnh: Hải Dương, Nam Định, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Hòa Bình, Tp Hồ Chí Minh,…

Tiêu chuẩn và điều kiện theo quy chế đào tạo của Đại học Quốc gia Hà Nội. (Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010)

Xem chi tiết tại đây