• Thứ Ba - 06/02/2018

  Ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017.

  Theo kết quả bỏ phiếu, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN có 02 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 20 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Trong đó, 02 nhà giáo đạt tiêu chuẩn Giáo sư là thầy Nguyễn Văn Nội (Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN) và thầy Nguyễn Xuân Cự, Khoa Môi trường. Tính hết năm 2017, Trường ĐHKHTN đã có 26 Giáo sư và 121 Phó Giáo sư.

  Năm 2017, tổng số người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư của cả nước là 1.226 người, bao gồm 85 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 1141 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Trong đó, ĐHQGHN có 06 người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 58 người đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư.

  02 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2017

  STT

  STT theo Quyết định

  Họ và tên

  Năm sinh

  Giới tính

  Ngành chuyên môn

  1

  15

  Nguyễn Văn Nội

  1959

  Nam

  Hóa học

  2

  23

  Nguyễn Xuân Cự

  1952

  Nam

  Khoa học Trái đất

   

  20 NHÀ GIÁO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

  ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ ĐỢT NĂM 2017

  T

  STT theo Quyết định

  Họ và tên

  Năm sinh

  Giới tính

  Ngành chuyên môn

  1

  106

  Lê Hoàng Sơn

  1984

  Nam

  Công nghệ thông tin

  2

  249

  Lê Văn Chiều

  1970

  Nam

  Hóa học

  3

  264

  Hoàng Thị Hương Huế

  1974

  Nữ

  Hóa học

  4

  265

  Mạc Đình Hùng

  1982

  Nam

  Hóa học

  5

  270

  Nguyễn Thị Ánh Hường

  1976

  Nữ

  Hóa học

  6

  297

  Đỗ Phúc Quân

  1968

  Nam

  Hóa học

  7

  304

  Phạm Anh Sơn

  1980

  Nam

  Hóa học

  8

  327

  Trần Thị Thanh Vân

  1977

  Nữ

  Hóa học

  9

  430

  Nguyễn Thùy Dương

  1979

  Nữ

  Khoa học Trái đất

  10

  433

  Nguyễn Thị Thu Hà

  1978

  Nữ

  Khoa học Trái đất

  11

  438

  Mẫn Quang Huy

  1973

  Nam

  Khoa học Trái đất

  12

  443

  Lê Đức Minh

  1973

  Nam

  Khoa học Trái đất

  13

  454

  Đinh Xuân Thành

  1974

  Nam

  Khoa học Trái đất

  14

  456

  Nguyễn Thị Minh Thuyết

  1976

  Nữ

  Khoa học Trái đất

  15

  776

  Nguyễn Thạc Dũng

  1980

  Nam

  Toán học

  16

  789

  Ninh Văn Thu

  1979

  Nam

  Toán học

  17

  893

  Ngạc An Bang

  1971

  Nam

  Vật lý

  18

  910

  Nguyễn Quang Hưng

  1971

  Nam

  Vật lý

  19

  927

  Đặng Thị Thanh Thủy

  1978

  Nữ

  Vật lý

  20

  932

  Lê Tuấn Tú

  1978

  Nam

  Vật lý

  Tải về danh sách năm 2017