Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in D:\xampp\htdocs\hus\index.php on line 2
Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2009 | Hanoi University of Science, VNU

Các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc năm 2009

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

NGÀNH

ĐIỂM TB

NĂM TN

1.

Phùng Mạnh Quân

3/27/1987

CNKHTN Hóa

9.13

2009

2.

Phạm Chiến Thắng

10/6/1987

CNKHTN Hóa

9.05

2009

3.

Nguyễn Đình Khôi

7/26/1987

CLC Môi trường

9.48

2009